Menu
.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.

Privacy


Besparingland.nl, gevestigd aan Kielerbocht 69 9723JA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Besparingsland.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - IP-adres
 • - Betalingsgegevens

Deze privacyverklaring is voor het laats aangepast op 20-9-2022

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Besparingsland.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het afhandelen van uw betaling
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • - Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • - Besparingsland.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • - Besparingsland.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Besparingsland.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Klantbeoordelingen

U heeft de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van derde partijen die reviews plaatsen, zoals Kiyoh. De beoordelingen zijn te lezen op zowel hun website als onze website. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als u wilt weten wat zij met uw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang en omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. We hebben een commercieel belang bij het verbeteren van onze dienstverlening. Ons commerciƫle belang heeft voorrang op uw privacybelang, aangezien u bepaalt welke informatie u achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling

Woonplaats

Inhoud van de review

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar nadat u de klantbeoordeling heeft achtergelaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Besparingsland.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Besparingsland.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Besparingsland.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De partijen die persoonsgegevens verwerken zijn:

 • - Betalingsdienstverleners
 • - Postorderbedrijven
 • - IT-leveranciers en -dienstverleners
 • - Cookiedienstverleners
 • - Marketingbedrijven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Besparingsland.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Besparingsland.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@besparingsland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Besparingsland.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Besparingsland.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@besparingsland.nl

Contactgegevens:

Besparingsland.nl

Kielerbocht 69 9723JA Groningen

31 (0)85 0805303

https://besparingsland.nl/